Klinika podané ruce s.r.o.

Naše Ordinace

Praktický lékař
Brno

Nabízené Služby

 • Komplexní léčebně-preventivní zdravotní péče akreditovaného pracoviště
 • Pracovnělékařské služby, osvědčení pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vydání zdravotního průkazu
 • Laboratorní vybavení přímo v ordinaci pro rychlou diagnostiku závažných stavů (EKG, CRP, INR, glukometr, HbA1c, Streptest, D-dim, oxymetr, spirometr)
 • Návaznost na specializovanou péči v rámci kliniky, infektologie, psychiatrie
 • Profesionální, ohleduplný a individuální přístup k pacientům
 • Parkování před ambulancí

Infektologie
Brno

Nabízené Služby

 • Komplexní léčebně-preventivní zdravotní péče v oblasti infekcí
 • Diagnostika, ve spolupráci, i léčba virových hepatitid, boreliózy, zoonóz, uzlinového syndromu
 • Očkování cestovatelů, včetně antimalarické profylaxe
 • Laboratorní vybavení ordinace pro rychlou diagnostiku, rychlotesty na HIV, hepatitidu C
 • Preexpoziční profylaxe HIV

Медичний центр
для біженців з України
Брно

Zdravotní centrum pro uprchlíky z ukrajiny    Brno

 

Що ми Вам пропонуємо?

 • Комплесне лікувально-профілактичне обслуговування
 • Лабораторне обладнання безпосередньо в кабінеті для діагностики важких станів ( ЕКГ, глюкометр, оксиментр та інші)
 • Швидкотести на гепатит Ц, ВІЛ
 • Професійний, уважний та індивідуальний підхід до пацієнта
 • Розмовляємо українською мовою

Praktický lékař
Mikulov

Nabízené Služby

 • Komplexní léčebně-preventivní zdravotní péče 
 • Vydávání  osvědčení pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vydání zdravotního průkazu, pracovnělékařské služby
 • Laboratorní vybavení přímo v ordinaci pro rychlou diagnostiku závažných stavů (EKG, CRP,  glukometr, HbA1c, Streptest, oxymetr)
 • Návaznost na specializovanou péči v rámci kliniky, infektologie, psychiatrie
 • Profesionální, ohleduplný a individuální přístup k pacientům

Praktický lékař
Drnholec

Nabízené Služby

 • Komplexní léčebně-preventivní zdravotní péče 
 • Vydávání  osvědčení pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vydání zdravotního průkazu, pracovnělékařské služby
 • Laboratorní vybavení přímo v ordinaci pro rychlou diagnostiku závažných stavů (EKG, CRP,  glukometr, HbA1c, Streptest, oxymetr)
 • Návaznost na specializovanou péči v rámci kliniky, infektologie, psychiatrie
 • Profesionální, ohleduplný a individuální přístup k pacientům

Poradna odvykání
kouření Brno

Nabízené služby

 • Poradenství a léčba závislosti na tabáku a nikotinu.
 • Vstupní zhodnocení a základní intervence k zanechání kouření s následnými kontrolami.
 • Individuální přístup ke každému klientovi.
 • Schůzka s klientem po předchozím objednání.

Terapeutické centrum Nové Elysium Brno

Nabízené Služby

 • Komplexní léčba resistentních forem afektivních, úzkostných a stresem vyvolaných poruch a specifických forem závislostí ve spolupráci psychiatrie a klinické psychologie
 • Psychoterapie pro podporu farmakologické léčby resistentních forem afektivních, úzkostných a stresem vyvolaných poruch a specifických forem závislostí
 • Psychofarmakologická léčba v oblasti duševního zdraví
 • Ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP)

Psychiatrie
Zlín

Nabízené Služby

 • Rodinná terapie pro uživatele návykových látek a jejich rodinné příslušníky
 • Individuální léčba pro závislé na alkoholu
 • Standardní psychiatrická péče
 • Ambulantní léčba, doléčování či poradenství pro pacienty motivované k protitoxikomanické léčbě
 • Psychofarmakologická léčba patologických stavů (toxické psychózy, depresivní či úzkostné stavy) pro nemotivované pacienty k protitoxikomanické léčbě

Volné pozice

Koho hledáme